Pellet dębowy:

  • ma formę cylindrycznego granulatu średnicy 8 mm długości 10-45 mm,
  • wartość energetyczna 21,5 MJ/kg,
  • ciężar właściwy 1400 kg/m3,
  • popiół 0,5%.

Najczęściej sprzedawane są pellety o średnicy 8 mm. Jednakowa średnica pelletu oznacza, że pochodzi z jednej partii produkcyjnej i daje jednorodny produkt, łatwy w użyciu.